Yenişehir TSHH, Sanayii Ve Ticaret Bakanlığı'nın "Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009" Adayı

22 Nisan 2011 Cuma

Nesrin Paydak

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 03.03.2011
Şikayet eden : Nesrin PAYDAK
Şikayet edilen : Carrefoursa Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Şikayet konusu : Crea Marka Masaüstü Bilgisayar

Şikayet tarihi : 27.01.2011
Talep : Ödenilen bedelin iadesi
Miktar : 999,00 TL

Olayın Özeti :Tüketici dilekçesinde; 28.10.2009 tarihinde satın alınan CREA MARKA RC-A21 MODEL PC bilgisayarı çalışırken sürekli kapandığını, usb girişlerinin çalışmadığını, kapat komutu verildikten sonra kapanmadığını hata verdiğini bunlardan dolayı ürün için 8-9 defa servise verildiğini,arızaların devam ettiğini değişim talebinde bulunulmasına rağmen talebinin kabul edilmediğini belirtmiştir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Firmadan 27.01.2011 tarih ve 1180 sayılı yazı ile savunma istenilmiş, firma tarafından savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Şikayete konusu cihazın incelenmesi için Ali SAYGANER bilirkişi olarak görevlendirilmiştir. Bilirkişi inceleme sonucunu “ Tüketicinin CREA MARKA RC-A21 MODEL masa üstü bilgisayarı tarafımca incelenmiş olup gerekli ölçümler ve kontroller yapılmıştır. Bilgisayarın bağlantıları yapılarak teste alınmıştır.
Test süresince kendiliğinden mavi ekrana geçip Hata mesajı stop: 0x000000FE (0X00000008,0X00000006,0X00000006,0X86727000) verdiği tespit edilmiştir, bilgisayarın software olarak herhangi bir probleme rastlanmamıştır, bilgisayarın kapanma probleminin sürekliliği araştırıldığında DENETİM MASASI – SİSTEM GÜVENLİĞİ – YÖNETİMSEL ARAÇLAR –OLAY GÜNLÜKLERİ incelendiğinde süreklilik arz eden hata mesajlarına rastlanmıştır. Bu hata mesajlarının sürekli yeniden başlama hataları olduğu ve bilgisayarın stabil (istikrarlı) çalışmadığı tespit edilmiştir. İşletim sisteminin yeniden kurulması süreklilik arz eden resetleme arızalarında kalıcı onarım yöntemi olmayabilir. Söz konusu arızada kalıcı onarım yöntemi olarak verilen hata mesajlarına göre hata kodlarına uygun arıza takip yöntemleri izlenerek onarım mümkün olabilir), bilgisayarın verilen hata mesajı doğrultusunda RAM arızasının olduğu arızanın ram uyumsuzluğundan ya da RAM slotlarından kaynaklandığı arızanın donanımsal ve kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bilgisayarın çalışması sırasında sürekli kendini resetlemesi ve ekranda Hata mesajı olan stop: 0x000000FE (0X00000008,0X00000006,0X00000006,0X86727000) hata mesajını vermesi DENETİM MASASI – SİSTEM GÜVENLİĞİ – YÖNETİMSEL ARAÇLAR –OLAY GÜNLÜKLERİ incelendiğinde süreklilik arz eden hata mesajlarına rastlanması söz konusu arızada yapılan servis işlemlerinin arızanın giderilmesinde katkı sağlamadığı şuan ki arızanın işletim sistemi arızası olmadığı , arızanın donanımsal olduğu göz önünde bulundurularak söz konusu arızada bilgisayarın imalat kusuru bulunmaktadır.” şeklinde rapor etmiştir.

Bilirkişi raporundan cihazda arızasının devam ettiği, cihazda kullanıcı kusuru olmadığı ve cihazın imalat kusurundan kaynaklı elektronik arızası bulunduğu; şikayet dilekçesi ve ekli teknik servis formlarının incelenmesinden ise 28.05.2010, 16.12.2010, 04.11.2010, 24.05.2010 ve 12.07.2010 tarihlerinde farklı arızalardan servise verilip tamir edildiği görülmüş olup garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla cihazın bir yıl içerisinde farklı arızaları dörtten fazla tekrarladığı ve bilirkişi raporuyla bu arızaların cihazdan yararlanamamayı sürekli kıldığı anlaşılmıştır.

4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 13. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14.06.2003 tarih, 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14/a bendinde; “Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması” durumlarında, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebileceği, satıcının, tüketicinin talebini reddedemeyeceği ve tüketicinin talebine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçının müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Belirtilen nedenlerle; tüketici talebinin kabulü gerekmektedir.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tüketici talebinin kabulüne, ürün için ödenen bedelin firma tarafından tüketiciye, tüketicinin de malı satıcıya iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Kararların Arşivi

Dailymotion Videoları