Yenişehir TSHH, Sanayii Ve Ticaret Bakanlığı'nın "Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009" Adayı

11 Haziran 2009 Perşembe

ahmet aydın

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 04.06.2009
Şikayet eden : Ahmet AYDIN
Şikayet edilen : Polat Halı Sarayı
Şikayet konusu : Oturma Grubu
Şikayet tarihi : 21.04.2009
Talep : Bedel İadesi
Miktar : 1.710,00 TL

Olayın Özeti : Tüketici Ahmet AYDIN verdiği dilekçesinde 02.03.2009 tarihinde satın aldığı oturma grubunda sorun yaşaması nedeni ile firmaya bildirdiğini, firma tarafından bu sorunlu kısmın ahşapla değiştirileceğinin söylendiğini, ancak 7 aydır aralıklarla problemi söylediği halde firma ya da servis yetkililerinin kendisini oyaladığını bildirmiştir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti: Polat Halı Sarayı firması 03.03.2009 tarih ve 1091 sayılı yazımıza cevap vermediği görülmüştür.

İnceleme ve Gerekçe: Yapılan incelemede, tüketicinin ürünü fatura tarihinden çok önce teslim aldığı, 2008 yılının Kasım ayından beri faturalarını ödediği, firma ya da servis istasyonunun tüketicinin arıza giderilme talebine cevap vermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 13. Maddesi’ndeki ‘’ Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.’’ Cümlesine istinaden tüketicinin talebinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar : Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, ürünün tüketicinin istediği başka bir ürün ile değiştirilmesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Dailymotion Videoları